top of page

Rickets (osteomalacia)

Coinníoll iarbhír na rickets maidir le heasnamh vitimín D a ndearnadh diagnóis orthu trí dhífhoirmiú na géaga íochtaracha

Erika Ogawa, Tatsuhiko Urakami, Masako Hanyu, Yayumi Kamiyama, Ayako Yoshida, Junichi Suzuki, Hiroshi Saito, Minatsu Ishige, Masari Takahashi, Hideo Mugishima, Kazuo Kaga:

Clinic Péidiatraice 64 (6) Meitheamh 2011

bottom of page